צוואה הדדית

צוואה הדדית

צוואה הדדית הינה צוואה אשר שני בני הזוג הגיעו להסכמה משותפת לגבי תוכנה והם עורכים אותה יחד- במסמך אחד יחדיו או בשני מסמכים נפרדים אשר מסתמכים על אותן ההוראות, לדוגמא: אדם רשאי להחליט שבמותו יוריש לאשתו את כל רכושו, כאשר הוא יודע שאשתו החליטה להוריש במותה את כל רכושה לו, אם בן הזוג האחר לא יהיה בחיים בעת פטירת בן הזוג המצווה, ילדיהם המשותפים יירשו את נכסי העיזבון בחלקים שווים ביניהם. צוואה זו יכולה להיערך על ידי בני זוג נשואים או ידועים בציבור.

מהן היתרונות של צוואה הדדית?

לעריכת צוואה הדדית ישנם יתרונות וחסרונות, בין היתרונות של עריכת צוואה הדדית הוא ההחלטה המשותפת של בני הזוג בנוגע לנכסים שצברו בחייהם. מכיוון שהגיעו להסכמה משותפת ונבונה, יוכלו להסיר דאגה מליבם. יתרון נוסף לצוואה זו- מניעת סכסוכים בין היורשים. כלומר, ישנה אפשרות לכלול הוראות שונות בצוואה בנוגע ליורשיה ואף להבטיח את מצבו הכלכלי של בן הזוג שנשאר בחיים לאחר פטירתו של הצד השני.  

צוואה הדדית
צוואה הדדית

מהן החסרונות של צוואה הדדית?

אולם בנוסף ליתרונות בעריכת צוואה הדדית קיימים גם חסרונות. לבני הזוג אין יכולת להעריך מראש את ערך הירושה, מצבם הכספי או כמה נכסים יצברו. חוסר יכולת להעריך מצבים אלו יכול להוביל להליכים משפטיים יקרים וארוכים. חיסרון נוסף הוא כאשר אחד מבני הזוג מחליט לבטל או לשנות את הצוואה. אם אחד מבני הזוג משנה את הצוואה, מומלץ לבחון היטב את הסיבה לשינוי זה, משמעות השינוי, התוקף של השינוי ואף את האפשרות לתקף את השינוי, במידה שישנן סיבות הולמות.

ביטול צוואה הדדית

האם ניתן לבטל צוואה הדדית? התשובה חיובית, בסייגים הקבועים בחוק הירושה. בכדי לקבוע מהם התנאים לביטול הצוואה, יש לבחון את מועד עריכתה. חל שינוי בחוק הירושה בחודש אוגוסט 2005. לפני תיקון חוק זה, היה רשאי בן הזוג לבטל את צוואתו, מבלי שבן הזוג האחר ידע על ביטול זה ועדיין להיות זוכה כחלק מהצוואה של בן הזוג האחר.

לאחר התיקון לחוק הירושה בשנת 2005, הוגדרה צוואה זו כצוואה שעורכים בני זוג מתוך הסתמכות על הצוואה של האחר. לפי התיקון, משמעותה של צוואה זו הינה החלטה משותפת והסכמה  אשר בני הזוג כרתו ביניהם ואותה יש לקיים. לפיכך, קיימת חשיבות לכך שהצוואה לא תבוטל על ידי בן זוג אחד באופן חד צדדי ללא ידיעת בן זוג האחר.

חוק הירושה קובע שבן הזוג המבקש לבטל צוואה הדדית ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה לבן זוג האחר, הודעה זו תבטל את הצוואות של שני בני הזוג. אפשרות לביטול צוואה זו תקפה בתנאי ששני המצווים בחיים. ההודעה על ביטול צוואה הדדית תנוסח בכתב, תכיל תאריך, פרטי הזהות של בני הזוג ותפרט את העובדה שבן הזוג מודיע על ביטול צוואה הדדית שנערכה בתאריך מסוים.

מאמרים נוספים שתאהב

להפקיד צוואות
Uncategorized

להפקיד צוואות

אדם שערך צוואה רשאי להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה בהתייצבות אישית או מרחוק באופן מקוון. שירות הפקדת צוואות מבטיח כי לאחר פטירת האדם צוואתו תיפתח ותימסר

עורך דין משפחה בפתח תקווה
Uncategorized

עורך דין משפחה בפתח תקווה

עורך דין לענייני משפחה בפתח תקווה מייעץ ללקוחות במגוון נושאים משפטיים. אף על פי שמקרי גירושין עשויים להיות הנפוצים ביותר, עורכי דין לענייני משפחה בפתח