מידע ומאמרים

צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות היא צוואה שניתנת לעריכה בפני גורם מייצג של הרשויות בישראל, הגורם המייצג יכול להיות שופט, חבר בית דין דתי, רשם של בית משפט, הרשם לענייני ירושה או נוטריון. היתרון בניסוח צוואה בפני רשות ניתן לאנשים אשר אינם בקיאים בשפה העברית ברמה הנדרשת לצורך ניסוח צוואה רשמית, ומבקשים להיעזר בגורם רשמי המוסמך לכך.

לשון החוק: "צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל פה בפני שופט, רשם של בית המשפט או רשם לענייני ירושה, או בפני חבר בבית דין דתי. או בהגשת דברי הצוואה בכתב על ידי המצווה עצמו לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה או חבר בית דין דתי"

קיימות שתי דרכים לערוך צוואה בפני רשות:

1-כשהמצווה אומר את דברי הצוואה בעל פה בפני נציג הרשות.

2-כשהמצווה מגיש בעצמו את הצוואה הכתובה לנציג הרשות.

צוואה בפני רשות
צוואה בפני רשות

כללים לעריכת צוואה בפני רשות

– המצווה יכול לומר את דברי הצוואה בעל פה בפני נציג השירות או להגיש בכתב את צוואתו.

– כאשר המצווה בוחר באמירת הצוואה בעל פה, נציג השירות חייב לרשום ולתעד את דבריו של המצווה ואף להקריא בפניו את הצוואה.

– כאשר המצווה מגיש צוואה בשפה שאינה מובנת לו ( למשל: נוטריון ערך צוואה בעברית למצווה שלא שולט בשפה). במקרה זה נציג הרשות מחויב להקריא את הצוואה בפני המצווה בשפה אשר מובנת למצווה, באמצעות מתרגם.

בנוסף, המצווה רשאי לקרוא את צוואתו ואת תרגומה בעצמו, ללא הקראה של נציג הרשות.

– המצווה חייב להצהיר שזו אכן צוואתו, ללא צורך בחתימה.

– נציג הרשות חייב לאשר על גבי הצוואה שהיא נרשמה וכי המצווה הצהיר שזו צוואתו.

ההגנה הטובה ביותר על צוואה

צוואה בפני רשות אינה צוואה נפוצה. כיום, כשאדם עורך צוואה הוא לוקח בחשבון כי מישהו עלול לערער על צוואתו ולהביא לביטולה. לכן חשוב מאוד לערוך צוואה לפי כללים ודגשים בכדי שמצב כזה לא יקרה. ככל שצוואה כתובה לפי דגשים וכללים, כך קשה לבטל אותה. כשעורכים צוואה בפני רשות, צוואה זו מתנהלת מול גורמים רשמיים, כלומר המעמד הכי גבוה שניתן להגיע אליו. ולכן ביטול צוואה כזו כרוך בקושי רב. בשביל זה יצרנו עבורכם מערך שנועד לשרת את מטרתכם. העמותה מציעה את ההגנה הכי חזקה כיום, עריכת צוואה בעדים שנחתמת גם בפני רשות. כלומר, לקוח המעוניין לערוך צוואה בעדים מוכרח לחתום על צוואתו בפני עו"ד ועדים. אך מה אפשר לעשות בנוגע להגנה יותר חזקה? אחרי שהעו"ד חותם על הצוואה הוא לוקח את הלקוח ומעביר אותו הליך הפקדת צוואה מול הרשם לענייני צוואות.

זאת אומרת שלצוואה זו נוספה הגנה יותר חזקה, ערעור על צוואה זו כרוך בקושי רב.

השירות אינו זמין כרגע

השירות המקוון מופנה כרגע לכוחות הביטחון
אנחנו זמינים עבורכם בשירותים הפיזיים שלנו