ניהול תקין

ניהול תקין

עמותה אשר מעוניינת לגייס כספים ממשלתיים ופרטיים לטובת פעילותה, נדרשת להציג במקרים רבים אישור ניהול תקין, שמהווה כלי לפיקוח על התנהלות כספית של עמותות, באמצעותו ניתן לוודא שהעמותה פועלת לטובת קידום מטרותיה המוצהרות.  

ניהול תקין

מהו ניהול תקין של עמותות?

אישור על ניהול תקין של עמותה ניתן לעמותות אשר הגישו את כלל הדיווחים להם הם נדרשים על פי חוק. האישור ניתן על ידי רשם העמותות, המהווה היחידה המפקחת והמסדירה את הרישום של כלל פעולות העמותות בישראל. ניהול תקין יאושר רק במקרים בהם העמותה הגישה את המסמכים הנדרשים באופן תקין ומדוייק. האישור תקף לשנה והוא מתבסס על דיווחים של השנה שקדמה לה. החוק אינו מחייב עמותות כיום להנפיק אישור ניהול תקין, אך אישור זה נדרש כאשר עמותה מבקשת לפנות לגופי סיוע ממשלתיים ו/או לתורמים בבקשה לתקציבים ותמיכות נוספות.

אילו מסמכים יש להגיש על מנת לקבל אישור ניהול תקין?

על מנת לקבל אישור לניהול תקין, נדרשת הצגתם של מסמכים רבים בפני רשם העמותות:

  1. יש להגיש מסמכי פתיחת חשבון בנק, מינוי חברי ועד, ועדה מבקרת, מורשי חתימה ורואה חשבון.

  2. כמו כן, נדרשת הצהרה רשמית בדבר המניעים לפתיחת העמותה, בה נטען כי העמותה לא נפתחה ממניעים עקיפים בעייתיים. 

  3. בנוסף, יש להעביר אסמכתאות בדבר התנהלותם של הליכים משפטיים נגד העמותה או נגד אחד מחברי הועד מתוקף תפקידו כחבר ועד. במידה ולא מתנהלים הליכים משפטיים אלו יש להמציא הצהרה מטעם העמותה על היעדר תביעות. 

  4. יש לשלם אגרה שנתית או להגיש תצהיר באם העמותה פטורה מתשלומי אגרה וכן, להגיש דוחות כספיים ומילוליים המתייחסים לשנה הקודמת בדבר ההתנהלות הכספית.

ניהול תקין

עמותת "רצון חיים" 

עמותת “רצון חיים-Life-Will” שמה לה למטרה להנגיש את תחום עריכת הצוואות לאנשים מכל שכבות האוכלוסיה, הינה עמותה ללא מטרות רווח הפועלת עם אישור ניהול תקין שהתקבל מרשם העמותות. העמותה פועלת מתוך אמונה כי לכל אדם ישנה הזכות הבסיסית לקבל החלטות הנוגעות לגופו ולרכושו כראות עיניו, גם לאחר מותו. 

מאמרים נוספים שתאהב

להפקיד צוואות
Uncategorized

להפקיד צוואות

אדם שערך צוואה רשאי להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה בהתייצבות אישית או מרחוק באופן מקוון. שירות הפקדת צוואות מבטיח כי לאחר פטירת האדם צוואתו תיפתח ותימסר

עורך דין משפחה בפתח תקווה
Uncategorized

עורך דין משפחה בפתח תקווה

עורך דין לענייני משפחה בפתח תקווה מייעץ ללקוחות במגוון נושאים משפטיים. אף על פי שמקרי גירושין עשויים להיות הנפוצים ביותר, עורכי דין לענייני משפחה בפתח