הפקדת צוואה

הפקדת צוואה

אדם שערך צוואה רשאי להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה בהתייצבות אישית או מרחוק באופן מקוון.

שירות הפקדת צוואה מבטיח כי לאחר פטירת האדם צוואתו תיפתח ותמסר ליורשים על פי הצוואה, בנוסף מבטיח כי צוואתו תמצא עם מותו ותישמר מפני פגעי הזמן. ניתן להפקיד צוואה בכתב יד, בעדים או בפני רשות. הפקדת צוואה היא בגדר רשות ואין חובה להפקיד את הצוואה כדי שתהיה תקפה. עם זאת, לא ניתן להפקיד יותר מצוואה אחת בו זמנית, כדי להפקיד צוואה חדשה יש לקחת בחזרה את הצוואה הקודמת. כאשר קיימת צוואה בעל פה, עדים של צוואה זו חייבים להפקיד אצל הרשם לענייני ירושה את זכרון הדברים שערכו.

קיימות אפשרויות שונות לשמירת צוואות – כספת בבנק, בבית, בידי קרוב משפחה או אצל עורך דין שערך את הצוואה. החשש הקיים במסירת צוואה באחת מהדרכים אלו הוא אי ודאות. האם מי שבידיו הצוואה אכן ישמור עליה באופן שראוי, לכך שהמסמך ישמר בצורתו, במלואו וללא סימנים? האם מי שבידיו הצוואה יידע בבוא העת על מות המצווה? האם הוא בעצמו יהיה בחיים? האם יהיה צלול דעת ובעל כושר נפשי וגופני על מנת למסור את הצוואה? האם ימסור את הצוואה?

מהם היתרונות בהפקדת צוואה אצל הרשם?

1. מפקיד צוואה יכול להפקידה מבלי שאיש ידע על כך, אם חפץ בשמירת סודיות בנושא.

2. לשכת רשם הירושה: מקום מומלץ להפקיד את צוואתו של המצווה מכיוון שתפקידה של לשכה זו היא לשמור על צוואות אלו.

3. שמירה על מסמך הצוואה לאורך זמן – עד לאחר טיפול בבקשה של צו קיום צוואה או של בקשת צו ירושה לאחר פטירת המצווה.

4. כל המוסמך להוציא צווי קיום צוואה או צווי ירושה (הרשם לענייני ירושה, בית המשפט לענייני משפחה, בית דין דתי) לא ייתן צווים מבלי להתייחס לצוואה שהופקדה.

הפקדת צוואה

הליך ההפקדה אצל הרשם ועלויות

אך ורק המצווה עצמו רשאי להפקיד את מסמך הצוואה, הפקדת צוואה הינה פעולה אישית אשר לא ניתן לבצע אותה באמצעות צד שלישי (מיופה כוח, עורך דין, שליח ועוד). על המצווה להגיע ללשכת הרשם לענייני ירושה, למלא בכתב יד בקשה להפקדת צוואה ולהצטייד במסמכי זיהוי, כגון:  צוואה מקורית וחתומה על ידי המצווה, תעודת זהות ישראלית בעלת תמונה עדכנית. הצוואה תיסרק למחשבי הרשם לצורך שמירת עותק, ולאחר מכן תיסגר במעטפה חתומה ותישאר בכספת. בנוסף, הרשם מעביר הודעה על הפקדת הצוואה לרשם הארצי והמפקיד מקבל אישור על הפקדת צוואה.

העלות נכון לשנת 2022 היא 109 ₪ (אגרה), התשלום הוא חד פעמי ללא קשר למשך תקופת זמן ההפקדה. 

כאשר מדובר בהפקדת צוואות הדדיות, על שני בני הזוג המצווים חלה התחייבות להתייצב במחוז המתאים עם מסמכים מזהים, כגון: תעודת זהות של שני המצווים עם תמונה עדכנית, המקור של הצוואה לכל אחד מהמצווים, אישור על תשלום שתי אגרות.

הפקדת צוואה

הפקדה מרחוק

נוסף על ההפקדה בהתייצבות אישית, קיימת גם אפשרות להפקיד את הצוואה מרחוק, באופן מקוון. הפקדת צוואה יכולה להיעשות על ידי אחד מהסעיפים הבאים:

1. אדם בעל תעודת זהות ישראלית אשר ערך צוואה ומבקש להפקידה אצל רשם הירושה במשרד המשפטים.

2. נוטריון שנערכה בפניו צוואה, כל עוד ההפקדה מתבצעת בתוך 30 ימים מים כשהצוואה נערכה.

כדי לבצע הפקדה מרחוק  יש להירשם לאזור האישי הממשלתי  ולשלם אגרה באופן מקוון באמצעות שירות התשלומים הממשלתי או באמצעות בנק הדואר.

עדכון צוואה

מצווה רשאי לקבל בחזרה את הצוואה שהפקיד בכל רגע נתון. קבלת הצוואה בחזרה אינה גורמת לביטול הצוואה והיא תקפה לכל דבר ועניין עד שתבוטל או שהמצווה יערוך צוואה עדכנית. בנוסף, אין טעם בשמירת צוואות קודמות, לכן גם במקרה של הפקדת צוואה חדשה, מחויב המפקיד לקבל בחזרה את צוואתו הקודמת שהופקדה.

הפקדת צוואה

לסיכום

בין אם מדובר בצוואה בכתב יד, צוואה בעדים או צוואה נוטריונית, הפקדת צוואה הוא הליך מומלץ לכל אדם שערך צוואה. בהחלט כדאי למצווה להפקיד את צוואתו בידי הרשם לענייני ירושה. בתהליך זה ישנה סודיות מוחלטת, המידע לגבי עצם ההפקדה נשמר תחת סודיות מוחלטת, כל עוד המצווה בחיים. הפקדת הצוואה מבטיחה שמירה על מסמך זה ללא פגמים וללא הרס. הפקדת צוואה מהווה ראיה לכאורה, כי המצווה אכן התכוון לנאמר במסמך זה וכי כל הוראותיה של הצוואה משקפות את רצונו. לכן, חשוב ומומלץ מאוד לבצע הפקדה של צוואתכם, היו בטוחים כי היא תישמר היטב והוראותיכם יבוצעו בדיוק כפי שרציתם.

מאמרים נוספים שתאהב

להפקיד צוואות
Uncategorized

להפקיד צוואות

אדם שערך צוואה רשאי להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה בהתייצבות אישית או מרחוק באופן מקוון. שירות הפקדת צוואות מבטיח כי לאחר פטירת האדם צוואתו תיפתח ותימסר

עורך דין משפחה בפתח תקווה
Uncategorized

עורך דין משפחה בפתח תקווה

עורך דין לענייני משפחה בפתח תקווה מייעץ ללקוחות במגוון נושאים משפטיים. אף על פי שמקרי גירושין עשויים להיות הנפוצים ביותר, עורכי דין לענייני משפחה בפתח